Weefsel inbedden in kunststof, Technovit 7100 - De wereld onder de microscoop

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Weefsel inbedden in kunststof, Technovit 7100

Histologie
 

In de meeste histologische laboratoria is de paraffine-inbedding gebruikelijk. In bepaalde gevallen is het echter wenselijk om weefsel in kunststof te gieten. Zo kan met een kunststoftechniek een veel dunnere coupe gesneden worden en daardoor wordt een veel betere morfologie bereikt. Kunststoffen voor de histologie zijn er in twee vormen: GMA (glycol methacrylate) en MMA (methyl methacrylate). De GMA, zoals Technovit, is een relatief zacht soort kunststof waarmee een snededikte tussen de 0,5-1µm bereikt kan worden. Deze coupes worden ook wel de semidunne coupes genoemd. GMA kan op een rotatiemicrotoom of een ultramicrotoom gesneden worden met stalen-, glazen- of diamanten messen. Van de stalen messen kunnen alleen de 'D' profiel messen gebruikt worden.
Het MMA kunststof, zoals Araldit, Epon en LR White, is harder en kan daarom nog dunner gesneden worden (50-70nm). De MMA kunststoffen worden uitsluitend met glazen- of diamanten messen gesneden op een ultramicrotoom. Deze coupes worden vervaardigd voor de electronemicroscopie.

Enkele voor- en nadelen van paraffine ten opzichte van kunststof staan in onderstaande tabel,

Paraffine

Kunststof

standaard in de histologie

wordt minder vaak toegepast

vrij snelle bewerkingstijd en eenvoudig in gebruik

vergt veel tijd en er moet heel nauwkeurig gewerkt worden

grote coupes mogelijk

uitsluitend kleine coupes mogelijk

vele kleuringen toepasbaar

weinig kleuringen te gebruiken

kan gesneden worden met goedkope wegwerpmesjes

messen zijn zeer kostbaar

coupedikte beperkt tot 2-3µm

coupedikte bereikbaar tussen  50nm en 1µm

door de grote krimp meestal veel artefacten in coupe

weinig krimp, zeer goede morfologie

kan op een eenvoudig rotatie- of slede microtoom gesneden worden

GMA moet minimaal op een rotatiemicrotoom met retractie gesneden worden, MMA moet op een ultramicrotoom gesneden worden

harde weefsels zijn moeilijk te snijden

harde weefsels zijn goed te snijdenDe firma Kulzer uit Duitsland heeft een GMA kunststof, Technovit 7100, in haar programma die voor een hobby-histoloog goed te gebruiken is. Dit omdat de materialen niet erg kostbaar zijn en het Technovit laat zich snijden met wegwerpmesjes van het type 'D' die helaas alleen door Kulzer geleverd worden.
Onderstaand inbeddingsprotocol is gebaseerd op het inbedden van weefsel met Technovit 7100. • weefselblokjes mogen niet groter zijn dan ≈  6 x 10mm en ≈ 5mm hoog;

 • weefsel fixeren in formaldehyde 4%;

 • gefixeerd weefsel spoelen in stromend leidingwater (24 uur);

 • weefsel dehydrateren in ethanolreeks 50%, 70%, 85%, 95% en 100% (ik gebruik 12 of 24uurs stappen);

 • infiltreren met een oplossing van etahnol 100% en Technovit 7100, 1:1, 24uur;

 • 100ml Technovit mengen (15minuten) met 1gram harder I ;

 • weefsel 48 uur in deze oplossing infiltreren (kamertemperatuur);

 • verse infiltratie-oplossing nemen en het weefsel hier weer 48 uur in laten infiltreren;

 • 15 delen infiltratie-oplossing mengen met 1 deel harder II (polymeer-oplossing);

 • weefsel in gietmal leggen en volgieten met polymeer-oplossing;

 • 1uur op kamertemperatuur laten polymeriseren;

 • 2uur polymeriseren op 37º Celcius;

 • kunststof blokhouder omgekeerd op gietmal plaatsen;

 • 2 à 3 delen Technovit 3040 poeder mengen met 1 deel Technovit standaard (hier moet snel gewerkt worden omdat deze oplossing na 1 minuut reeds stroperig is en na 2 minuten hard is);

 • na 15 minuten de blokken uit de gietmal verwijderen en er kan onmiddellijk gesneden worden.

Het is aan te raden om verbruiksmaterialen te nemen die vervaardigd zijn van glas. Dit om vervuiling van het Technovit te minimaliseren.

Gebruik van glazen pasteurpipetten om Technovit met harder II in de gietmal aan te brengen. Om de Technovit 3040 aan te brengen is het handig om een pipet te ontdoen van de smalle uitstroomopening en zo te gebruiken.

15 delen infiltratie-Technovit met 1 deel harder II kan goed in een klein formaat reageerbuis worden aangemengd.

Een verstelbare micropipet van b.v. 200-1000µl is handig om b.v. 15 delen infiltratieoplossing en 1 deel harder II af te meten.

Technovit 7100, zakjes van 1gram harder I en 100ml harder II.

De gietprocedure met Technovit 3040 in beeld.

Technovit 3040 poeder en Technovit standaard.

Vijf verschillende stukjes weefsel liggen in Technovit te polymeriseren.

Het Technovit 3040 is in de omgekeerde blokhouders gegoten. Het gepolymeriseerde technovit met weefsel wordt hiermee stijf verbonden met de blokhouders.

Na ongeveer 15 minuten kunnen de blokken uit de gietmal gewrikt worden. Ik noem wrikken omdat de blokken redelijk vast in de mal kunnen zitten. Doordat de gietvormen licht taps verlopen wordt het uitnemen vereenvoudigd.

Back      Top

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu